OÜ JTH Eesti är Estlands äldsta företag inom tunga transporter och specialtransporter som tillhandahåller tjänster ända sedan 1992. JTH baseras uteslutande på estniskt kapital. Vi utför tunga och skrymmande transporter i Baltikum, Väst- och Nordeuropa samt Ryssland. Tack vare våra kunskaper och vår erfarenhet samt den moderna tekniska utrustningen tillsammans med hög kvalitet och höga säkerhetsstandarder har JTH blivit marknadsledande i Estland inom tunga transporter.

JTH Eesti OÜ erbjuder speciallösningar för tunga och skrymmande transporter enligt kundens önskemål. Våra tjänster inkluderar även ansökning om nödvändiga tillstånd, bevakningstjänster för transporter, analys av transportrutter, tillfälligt åtgärdande av trafikhinder och planering av lastningsarbeten. Kvaliteten av våra tjänster garanteras av kunnig och lojal personal samt modern utrustning.

Laster som inte följer standardmått kräver specialutrustning. JTH:s urval av transportutrustning är det största och mest omfattande i Estland, med trailers i många olika storlekar.