Samtliga godstransporter som vi utför är i enlighet med CMR-konventionen och har ansvarsförsäkring för vägtransport (CMR-försäkring) som är en begränsad försäkring.

Viktigaste begränsningar:

  • skadat eller förlorat gods ersätts med 8,33 SDR per skadat eller förlorat kg. (alternativt enligt varufakturan om det fakturerade priset är lägre)
  • Begränsat försäkringsskydd täcker inte alla risker, t ex rån.

Vi rekommenderar våra kunder att även teckna en frivillig försäkring: lastförsäkring som normalt täcker 100% av kostnaden av godset som ska ersättas.

Lastförsäkring täcker fler risker än ansvarsförsäkring för vägtransport. Om frivillig försäkring saknas tillämpas ansvarsförsäkring för vägtransport som är en begränsad försäkring.