Vi anser att våra anställda är vår största tillgång. Vi hanterar både standardprojekt och specialprojekt med engagemang och entusiasm. Vision, innovativa lösningar, 20 års erfarenhet och framför allt skickliga och kunniga anställda är nyckelorden för JTH:s verksamhet.

För närvarande har JTH 9 anställda varav 4 arbetar på kontoret. KONTAKTA oss gärna.