Last som inte följer standardmått kräver specialutrustning. JTH har det största urvalet av utrustning för specialtransport i Estland, med trailers i många olika storlekar. Nedan anges några skisser över JTH:s transportutrustning:

 

haagis1

 

haagis2

 

haagis3

 

haagis4

 

haagis5

 

haagis6

 

haagis7

 

haagis8