Kõik meie poolt tehtavad kaubaliikumised on vastavuses CMR konventsiooniga ja on kaetud Vedaja vastutuse kindlustusega (CMR-kindlustus), mis on piiratud vastutusega kindlustus.

Põhilised piirangud on:
• kauba kahjustumise ja hävimise korral 8,33 SDR iga kahjustunud või puuduva kg kohta.
(kui kaubaarvel on odavam hind, siis kaubaarve järgi)
• Piiratud vastutus ei kata kõiki riske, näiteks röövimist.

Klientidele soovitame sõlmida ka täiendav vabatahtlik kindlustus: Veosekindlustus, mis tavaliselt katab 100% hüvitamisele kuuluva kauba maksumusest.

Veosekindlustusega on kaetud rohkem riske kui Vedaja vastutuse kindlustusega. Vabatahtlik kindlustuse puudumisel käivitub vedaja vastutuse kindlustus, mis on piiratud vastutusega kindlustus.